Mgr. Rebeka Ősziová – manažérka projektu

Narodila sa 17. júna 1993 v Rožňave. Po absolvovaní Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave začala študovať na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave odbor Dramaturgia a manažment hudby.

Hudbe sa venuje od útleho detstva, kedy začala navštevovať a absolvovala ZUŠ v Rožňave štúdiom hry na klavíri a kde bola súčasťou aj speváckeho zboru Allegro.

Hudba bola inšpiráciou k ďalšiemu kroku štúdia na VŠMU, kde počas štúdia dramaturgie navštevovala dva roky hry na klavíri u Mgr. art. Cyrila Dianovského.

Počas štúdia nadobudla skúsenosti v Slovenskej filharmónii spoluprácou s dramaturgom PhDr. Ivanom Martonom a na marketingovom oddelení s tlačovou tajomníčkou Mgr. Martinou Tolstovou. Spolupracovala pri tvorbe programu koncertu Filmovej hudby a publikovala reflexie z koncertov do časopisu Hudobný život.
 

Spolupráca s umeleckými inštitúciami:

 • Slovenská filharmónia
 • Slovenské národné divadlo
 • Operné štúdio VŠMU
 • Centrum výskumu VŠMU
 • Kancelária umeleckej produkcie VŠMU

Ďalšie pracovné skúsenosti:

 • Spolupráca pri tvorbe baletného predstavenia
 • Publikácia článkov o koncertoch Slovenskej filharmónie v časopise Hudobný život
 • Spolupráca pri tvorbe programu koncertu Filmová hudba v Slovenskej filharmónii
 • Účinkovanie v operných predstaveniach Figarova svadba a Vlasy alebo Mladá láska, to je raj

 

Mgr.art. Ľuboš Bernáth, ArtD. – skladateľ / autor projektu

www.lubosbernath.sk

Narodil sa 8. novembra 1977 v Nových Zámkoch. Po absolvovaní základnej školy, v rokoch 1992-96 navštevoval Gymnázium v Nových Zámkoch. V tomto období navštevoval ZUŠ v Nových Zámkoch, kde študoval hru na klavíri, hru na akordeóne a hru na husliach. Po vykonaní maturitnej skúšky pokračoval v štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde navštevoval odbor skladby u Mgr.art Stanislava Hochela. Po troch rokoch štúdia a po vykonaní maturitnej skúšky v roku 2001 sa stal poslucháčom VŠMU v Bratislave v odbore skladba v triede Doc. Jevgenija Iršaia. Od roku 2006 po úspešnom ukončení štúdia, pôsobil do roku 2009 ako doktorand na katedre teórie hudobného umenia VŠMU pod vedením Mgr.art Ladislava Kačica, v rámci ktorého zároveň vykonával aj pedagogickú činnosť. V roku 2009 úspešne obhájil dizertačnú prácu a ukončil doktorandské štúdium.

V rokoch 1999-2010 aktívne pôsobil na SZUŠ Gabriela Rovňáka, kde vyučoval kompozíciu, hudobnú teóriu, dejiny hudby, sluchovú analýzu a hru na klávesových nástrojoch. Od roku 2008 pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg skladby a teoretických predmetov. V súčasnosti tiež pôsobí pedagogicky na katedre hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave, kde vyučuje skladbu, hudobnú teóriu a analýzu, kontrapunkt a harmóniu. Popri pedagogickej činnosti sa ako skladateľ a dirigent zúčastňuje mnohých domácich a zahraničných hudobných festivalov ako napr. Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus a. i. V roku 2012 stál pri zrode nového mládežníckeho orchestra pri VŠMU Ensemble Spectrum ako umelecký garant. V roku 2013 získal Cenu Jána Levoslava Bellu za kompozíciu – duchovná kantáta Ó Mitissima Virgo Mária. Od roku 2013 sa stal dvorným skladateľom komorného zoskupenia Ad libitum z Budapešti a tiež začal pôsobiť vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov. Od roku 2016 pôsobí ako kooptovaný člen Dozornej rady v SOZA so sídlom v Bratislave a zároveň pôsobí v Rade pre vedu, vzdelanie a kultúru v rámci KBS Slovenska.
 

Významné kompozičné úspechy a premiéry:

 • 2016: Uvedenie oratória Svätý Martin – Dóm Sv. Martina v Bratislave
 • 2016: Uvedenie kantáty Ad fontes v poľskom meste Żory
 • 2015: Uvedenie Tretej knihy žalmov na festivale Žilina Voce Magna
 • 2013: Autor zvučky pre Cyrilo-metodský rok
 • 2013: Cena Jána Levoslava Bellu
 • 2009: Doktorandský projekt Ars nova a súčasnosť v Slovenskom rozhlase
 • 2008: Uvedenie skladby O Jesu mea vita na celosvetovom festivale v Moskve
 • 2007: Premiéra skladby Achnatonov sen pre flautu akordeón a klavír na festivale súčasnej hudby v Portugalsku
 • 2006: Premiéra Sláčikového kvarteta č.1 na festivale Orfeus
 • 2005: Premiéra skladby Glória pre sólo soprán, sólo alt, detský zbor, harfu, klavír a sláčiky v Primaciálnom paláci v Bratislave
 • 2004: Premiéra skladby Sila pravdy pre sólo bas, miešaný zbor, klavír a sláčikový orchester, venované mestu Nitra pod taktovkou Doc. Eleny Šarajovej v Divadle Andreja Bagara v Nitre
 • 2004: Čestné uznanie na študentskom festivale Orfeus za skladbu Divertimento Piate evanjelium pre hoboj a sláčikové kvarteto
 • 2003: Tretie miesto na letných kompozičných kurzoch v rakúskom Raichenau v triede prof. Jána Jiráska a prof. Gyulu Feketeho za skladbu The Song for Gabriela pre flautu, violu a vibrafón
 • 2001: Premiéra Omše Sancta Mysterium pre sólo soprán, detský zbor, ženský zbor a sláčikový orchester v kostole Klarisky v Bratislave pod taktovkou Gabriely Bernáthovej
 • 2001: Uvedenie Sonáty č.1 pre husle a klavír v New Yorku na „Týždni slovenskej hudby“, husle Jana Illéšová, klavír Ladislav Fančovič

 

Mgr. Lukáš Kobela, DiS. art. – skladateľ / hudobný producent

www.lukaskobela.com

Narodil sa 20. mája 1987 v Bratislave. Absolvoval Strednú súkromnú priemyselnú školu animovanej tvorby, následne odbor Masmediálna komunikácia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a napokon odbor skladba na Konzervatóriu v Bratislave. K hudbe sa dostal vo veku 11 rokov štúdiom hry na klavíri, kedy sa začal prvýkrát prejavovať jeho záujem o komponovanie hudby. Neskôr ku klavíru pribudla gitara a spev. Počas štúdia na vysokej škole začal tvoriť prvé orchestrálne kompozície. Prelomovým sa stal rok 2010, kedy sa hudobne podieľal na projekte s názvom Slovenskí hokejoví hrdinovia, ktorý zaznamenal veľký úspech. Následne zložil hudbu ku študentskému krátkometrážnemu filmu Perdition pre Los Angeles Film School. V tom istom roku dostal ponuku skomponovať hudbu k filmu Lóve, ktorý sa tak stal prvým hraným celovečerným filmom, na ktorom spolupracoval. V počte divákov patrí doposiaľ medzi najúspešnejšie slovenské filmy histórie.

V rokoch 2012-2017 komponoval hudbu pre úspešný TV seriál Búrlivé víno (9. sérií / 706 epizód) a zároveň študoval odbor skladba na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením Mgr. art. Ľuboša Bernátha, ArtD. So svojim prvým sláčikovým kvartetom sa v roku 2013 umiestnil na 1. mieste v 1. kategórii Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky. V roku 2015 spolupracoval s úspešným skladateľom Michalom Novinskim pri orchestrácii a príprave notového záznamu hudby k celovečernému filmu Wilsonov, ktorá bola nominovaná na cenu za najlepšiu hudbu (Český lev 2016). Podobnú spoluprácu si zopakovali v roku 2016 pri úspešnom filme Učiteľka od renomovaného režiséra Jana Hřebejka. Hudba získala FICX Award za najlepšiu hudbu (54. Medzinárodný filmový festival Gijón, Španielsko). V tom istom roku prizvali k spolupráci aj skladateľa Ľuboša Bernátha a spolu začali komponovať hudbu k trilógii Tajomné Karpaty. Prvý film trilógie s názvom Život v oblakoch mal premiéru v decembri 2016, druhý film Nesmrteľný les v marci 2017 a napokon tretí film Živá rieka v septembri 2017. V tom čase zároveň spolupracoval na príprave notového záznamu hudby Michala Novinského k filmu oscarového režiséra Jana Svěráka Po strništi bos, ktorý mal premiéru v auguste 2017 a krátko na to aj k poľskému filmu Plan B.

Úspešnú autorskú spoluprácu na prelome rokov 2016/2017 odštartoval aj so svojim kolegom zo študentských čias na Konzervatóriu Remom Klačanským, s ktorým doposiaľ skomponovali hudbu k dvom TV seriálom Kuchyňa a Milenky, ktoré sa na obrazovky TV Markíza dostali v marci 2018.
 

Hudba pre film, TV a multimédiá:

 • 2018: Milenky (TV seriál)
 • 2017: Plan B (príprava notového záznamu)
 • 2017: Po strništi bos (príprava notového záznamu)
 • 2017: Kuchyňa (TV seriál)
 • 2017: Živá rieka (dokumentárny film)
 • 2017: Nesmrteľný les (dokumentárny film)
 • 2016: Život v oblakoch (dokumentárny film)
 • 2016: Učiteľka (orchestrácia, príprava notového záznamu)
 • 2015: Wilsonov (orchestrácia, príprava notového záznamu)
 • 2013: Don’t Judge A Book (online spot)
 • 2012: Búrlivé víno (TV seriál)
 • 2011: Básničky spod perinky (knižka pre deti)
 • 2011: Lóve (celovečerný film)
 • 2010: Perdition (študentský krátkometrážny film)
 • 2010: Slovenskí hokejoví hrdinovia (online projekt)

Koncertná tvorba:

 • 2017: Prelúdium a fúga pre klavír č. 1, Op. 15
 • 2017: Fúga pre husle, violončelo a klavír č. 3, Op. 14
 • 2016: The Show Must Go On (variačné rondo na tému Queen), Op. 13
 • 2016: Fúga pre husle, violončelo a klavír č. 2, Op. 12
 • 2016: Fúga pre husle, violončelo a klavír č. 1, Op. 11
 • 2016: Koncert pre violu a orchester, Op. 10
 • 2015: Pod horou, pod horou (pre miešaný zbor), Op. 9
 • 2015: Omnia Sponte Fluant (pre lesný roh, soprán a miešaný zbor), Op. 8
 • 2015: Dicenda Sunt Omnia (pre miešaný zbor), Op. 7
 • 2014: Rocky Meets Beethoven (variácie pre saxofón, husle a klavír), Op. 6
 • 2014: Piesňový cyklus (pre alt a bas), Op. 5
 • 2014: Rondo Eversum, Op. 4
 • 2013: Tri obrazy (suita pre fagot, violu a cimbal), Op. 3
 • 2013: Sláčikové kvarteto č. 1 c-mol, Op. 2
 • 2012: Štyri prelúdia pre klavír, Op. 1

 

PhDr. Tomáš Surý, ArtD. – libretista / textár

www.sury.sk

Je absolventom Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (dejiny umenia) a Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (operná réžia, teória hudby).

Profesijne sa zaujíma predovšetkým o problematiku opery 18. storočia. K najvýznamnejším režijným projektom patria predstavenia opier: Jonann Joseph Fux: Constanza et Forteza – obnovená svetová premiéra (dirigent Marek Štrncl, súbor Musica Florea, choreografia Helena Kazárová, 31. 7. a 1. 8. 2015 (Světce u Tachova 2015; repríza 24. 8. 2016 na medzinárodnom festivale Barokowe Ekspoloracie v Szczawnici, Poľsko)), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2015), Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (Bratislava 2014), W. A. Mozart: La sposo deluso (slovenská premiéra, Bratislava 2013), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2012), Christoph Willibald Gluck: Orfee ed Euridice (Bratislava 2003, 2016).

S tzv. starou hudbou sa stretol aj ako asistent réžie vo viacerých projektoch, napríklad: W. A. Mozart: Così fan tutte (2013, Astra Theatru, Victoria, Gozo, Malta, réžia Maria Luisa Bigai, dirigent Mechelangelo Galeati), W. A. Mozart: Don Giovanni (2011, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, réžia Pavol Smolík, dirigent Marián Lejava), W. A. Mozart: Così fan tutte (2002, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava, réžia Andrea Hlinková, dirigent Ondrej Lenárd, Miroslav Oswald). A. Draghi: Il marito ama piu (medzinárodný festival Dni starej hudby 2002, Bratislavský hrad, réžia Roman Bajzík, súbor Solamente naturali, hudobné naštudovanie Stephen Stubbs).

Niekoľkokrát participoval na projektoch autentického oživenia málo uvádzaných melodrám z 18. storočia: Anton Zimermann: Andromeda a Perzeus (réžia, preklad textu, naštudovanie textu), hudobné naštudovanie Marián Lejava, Festivalový orchester Apollo, medzinárodný festival Dni starej hudby, koncertná sieň Dvorana VŠMU Bratislava 2009, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe (asistent réžie), hudobné naštudovanie Peter Zajíček, réžia Pavol Smolík, Dvorana VŠMU Bratislava 2007, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe + Medea (asistent réžie), hudobné naštudovanie Anton Popovič, orchester Musica Aeterna, medzinárodný festival Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2002.

Tomáš Surý sa venuje aj inscenovaniu opier mladších slohových období. S dirigentom Ondrejom Lenárdom a sopranistkou Adrianou Kučerovou režijne spolupracoval na inscenáciách opier Gaetana Donizettiho L´elisir d´amore (Malá sála Reduty Bratislava, 2005) a CH. W. Glucka Orfeo ed Euridice (Malá sála Reduty Bratislava, 2003).

Z opier 20. storočia patrí k jeho profilovým autorom predovšetkým Bohuslav Martinu (Slzy noža Bratislava, 2015, Hlas lesa Ostrava 2010, Veselohra na moste Ostrava 2010) a Gian-Carlo Menotti (Amelia al ballo Bratislava 2013, The Telephone Bratislava 2003, hudobné naštudovanie americká vokálna pedagogička Sarah Meredith, Lucy, Adriana Kučerová). Niektoré z uvedených opier boli opäť slovenskými premiérami.

Tomáš Surý veľa ráz spolupracoval na príprave scény a kostýmov k hudobným divadelným predstaveniam. Pre dva koncerty Ivy Bitovej v roku 2003 pripravil light design (koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava, Kostol sv. Jakuba v Trnave).

Je autorom scenárov a réžie k niekoľkým večerom autorských komediálnych operných koláží, napr. Očarenie z premy alebo Zrod komédie z ducha hudby (Divadlo LAB Bratislava 2015), Vlasy alebo Mladá láska, to je raj (Divadlo LAB Bratislava 2014). Štrikujúca Venuša alebo Sentimentálne scény s koncentrátom emócií (Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava 2012), Fluskáčik alebo Posledné Vianoce pred najbližším koncom sveta (Divadlo LAB Bratislava 2011), Predaná Rusalka – surreálna rozprávka v prostredí prostonárodného svojpomocného cirkusu (Divadlo LAB Bratislava 2010, Divadlo Cooltur Ostrava 2012), Figaro frammentato (Malá scéna VŠMU Bratislava 2010), Všetko je ako má byť – povinná radosť v šiestich skutočných tableau (Štúdio 12 Bratislava, 2001), Čakáreň (Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava, 2002).

S inscenáciami sa zúčastnil medzinárodných festivalov, napríklad Festival Barokowe Eksploracje, Dworek Goscinny, Szczawnica 2016, Poľsko; Operowe Forum Mladych, Bydgoszcz 2011 (Poľsko); Dni Muzyky Wokalnej Katowice 2011, (Martinu: Hlas lesa + Veselá hra na moste) Ostravská muzejní noc 2011 (Martinu: Veselohra na moste), Noc kostolov Trnava 2011 O Franciske Christi forme), Dilongova Trstená 2010 (In honorem S. Francisci), Za Gagarinom Bratislava 2001 (Odchádzam zo Zeme, idem do neba).

Je autorom niekoľkých divadelných hier, ktoré režíroval: Odchádzam zo zeme, idem do neba (Bratislava, 2001), Margita a Besná (Trnava, 1995).

Literárne debutoval novelou Nevyhnutnosť plaču muža: Úmerne malé básne v próze (vyd. Theatrica 2014).

Ako teoretik sa profilovo venuje dejinám a estetike hudobno-dramatických žánrov, predovšetkým opere 17. až 19. storočia, dejinám umenia, najmä talianskemu umeniu 13. až 18. storočia, ďalej stredovekej ikonografii, františkánskemu umeniu, klasickej a kresťanskej symbolike.

Pedagogicky pôsobí v Bratislave na Vysokej škole múzických umení (Operné štúdio, Dejiny opery, Dejiny a literatúra spevu, Seminár opernej dramaturgie, Dejiny umenia, Analýza dramatického textu), Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského (Svet opery, Dejiny umenia) a vedie špecializované kurzy občianskeho združenia Theatrica.